Rộp Rộp – Khô Bò Xé Sợi Túi 70g (Thơm Ngon – Đậm Vị Bò)

30.000 VND